.

Hier gesels en kuier ons saam oor alles wat ons na aan die hart lê

. . .ons liefde vir God, vir mense en vir dit wat ons lewensreis spesiaal maak. Mag hierdie webblad vir jou ‘n rusplek, ‘n ontlaaiplek wees waarvandaan jy geinspireerd sal weggaan . . .
Ons hartswens vir elkeen van julle is dat 2016 ‘n jaar vol blydskap en dankbaarheid sal wees. Kom ons leef so dat die wêreld kan sien ons Here is in beheer en dat daar geen einde aan Sy liefde is nie. Kom ons geniet elke dag, ongeag omstandighede, en leef as ‘n ligdraer.

SONDAGOGGEND EREDIENSTE:
April – September : 09:30
Oktober – Maart : 09:00
Eerste Sondag van die kwartaal: Spesiale Kinderdiens

KATEGESE:
Juniors: Tye soos kerkdienste.
Opening in die kerksaal, daarna na individuele klassies

Seniors: Na afloop van die erediens

WAT GEBEUR

Pinkster-
Leer ons bid

NG Kerk Die Vleie
8-12 Mei 2016
Aanbieder Ds. Deon Loots

Nuusbrokkies & Gebeure

Visvanger – Lente Uitgawe

http://en.calameo.com/read/0049066119fc5d7e4e35e   Die Visvanger is uit!  

SIEN ALLE NUUS

En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. – I Korintiërs 13:13